ข้อปฏิบัติการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาล

ชุดนักศึกษา ชาย/หญิง

การแต่งกายของนักศึกษาหญิง เป็นดังนี้

          ชุดเรียนปกติ  ประกอบด้วย

                   เสื้อ ใช้เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวแบบธรรมดา ไม่รัดรูป ไม่มีกระเป๋าไม่ตีเกล็ดทางด้านหลัง ปลายแขนเสื้ออยู่กึ่งกลางระหว่างหัวไหล่กับข้อศอก ติดกระดุมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  4 เม็ด และติดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไว้ที่หน้าอกเบื้องซ้าย เบื้องขวาติดป้ายชื่อ ชายเสื้อทับอยู่ภายในขอบกระโปรง มองเห็นเข็มขัดรอบๆ ได้ชัดเจน

                   กระโปรง  ชั้นปีที่ 1 ใช้สีเทา ทรงเอ  ไม่รัดรูป ไม่มีกระเป๋า ไม่ผ่าหน้า ไม่ผ่าข้าง  ความยาวอยู่กึ่งกลางของหัวเข่า เข็มขัด ใช้เข็มสีดำไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชั้นปีที่ 2,3,4 ใช้สีดำ ทรงเอ  ไม่รัดรูป ไม่มีกระเป๋า ไม่ผ่าหน้า ไม่ผ่าข้าง  ความยาวอยู่กึ่งกลางของหัวเข่า
เข็มขัด ใช้เข็มสีดำไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                   รองเท้า  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1 ใช้รองเท้าผ้าใบหุ้มส้นปิดปลายเท้าสีขาว ไม่มีลวดลาย

ถุงเท้าบางสีขาวสั้น ไม่มีลวดลาย ขอบบนของถุงเท้าอยู่เหนือตาตุ่ม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  2, 3 และ 4

ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นปิดปลายเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย ความสูงของรองเท้าไม่เกิน  2 นิ้ว

                  ทรงผม กรณีที่ผมยาวต้องรวบผมและเก็บผมให้เรียบร้อย โดยใช้โบว์สีขาวหรือสีดำ ไม่มีลวดลาย หากใช้ที่คลุมผมให้ใช้สีดำเท่านั้น ห้ามย้อมสีผม

กระเป๋า  อนุญาตให้ใช้เฉพาะที่ทางคณะกำหนดขึ้นให้ใช้เท่านั้น

          การแต่งกายชุดพิธีการของนักศึกษาหญิง เป็นดังนี้

 1. แต่งกายด้วยชุดเรียนปกติ ที่ถูกต้องตามข้อปฏิบัติ (กระโปรงสีดำ, รองเท้าหนังหุ้มส้นปิดปลายเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย ความสูงของรองเท้าไม่เกิน 2 นิ้ว)
 2. สวมเสื้อสูทสีกรมท่าปกเทเลอร์ ตัวเสื้อเข้ารูปด้านหน้า ติดกระดุม 3 เม็ด มีกระเป๋า  3 ใบ ใบที่  1 เป็นกระเป๋าปะ ที่หน้าอกด้านซ้าย ติดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชบุรีรัมย์ ใบที่  2 และใบ  3 เป็น

กระเป๋าเจาะ ที่ชายเสื้อด้านซ้ายและขวา ความยาวของแขนเสื้อ ยาวถึงข้อมือ ชายเสื้อผ่าด้านหลัง สูง  4 นิ้ว

 1. นักศึกษาทุกคนต้องใส่ที่คลุมผมสีดำทุกครั้งที่สวมชุดพิธีการ

การแต่งกายของนักศึกษาชาย เป็นดังนี้

          ชุดเรียนปกติ  ประกอบด้วย

เสื้อ ใช้เสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาวแบบธรรมดา ไม่มีลวดลาย ไม่มีอินทรธนู มีกระเป๋าที่หน้าอกด้านซ้ายไม่มีฝาปิด เบื้องขวาติดป้ายชื่อ ชายเสื้อทับอยู่ภายในขอบกางเกง มองเห็นเข็มขัดรอบๆ ได้ชัดเจน กรณีเสื้อแขนยาวห้ามม้วนหรือพับแขนเสื้อ

                   กางเกง  ชั้นปีที่ 1 ใช้กางเกงสีเทา เนื้อผ้าเป็นสีเดียวกัน ไม่มีลวดลาย มีกระเป๋าด้านหน้าและด้านข้างเป็นแบบกระเป๋าเจาะ ห้ามใช้ผ้ายีนส์หรือกางเกงยีนส์ ชั้นปีที่ 2,3,4 ใช้กางเกงสีดำ เนื้อผ้าเป็นสีเดียวกัน ไม่มีลวดลาย มีกระเป๋าด้านหน้าและด้านข้างเป็นแบบกระเป๋าเจาะ ห้ามใช้ผ้ายีนส์หรือกางเกงยีนส์

                   เข็มขัด  ใช้เข็มสีดำไม่มีลวดลาย หัวเข็มขัดมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                   ทรงผม ไว้ผมรองทรง สุภาพและโกนหนวดเคราให้เรียบร้อย ห้ามย้อมสีผม

                   เนคไท  ผูกเนคไทสีม่วง มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                   รองเท้า  หนังหุ้มส้นปิดปลายเท้าสีดำ ถุงเท้าสีดำหรือสีกรมท่า

                   กระเป๋า อนุญาตให้ใช้เฉพาะที่ทางคณะกำหนดขึ้นให้ใช้เท่านั้น

การแต่งกายชุดพิธีการของนักศึกษาชาย เป็นดังนี้

 1. แต่งกายด้วยชุดเรียนปกติ ที่ถูกต้องตามข้อปฏิบัติ
 2. สวมเสื้อสูทสีกรมท่าปกเทเลอร์ ตัวเสื้อด้านหน้า ติดกระดุม 3 เม็ด มีกระเป๋า 3 ใบ ใบที่ 1 เป็นกระเป๋าปะ ที่หน้าอกด้านซ้าย ติดตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ใบที่  2 และใบ 3 เป็นกระเป๋าเจาะ ที่ชายเสื้อด้านซ้ายและขวา ความยาวของแขนเสื้อ ยาวถึงข้อมือ ชายเสื้อผ่าด้านหลัง สูง  4 นิ้ว
เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการ นศ.ชาย / หญิง

ข้อปฏิบัติในการแต่งเครื่องแบบฝึกปฏิบัติการพยาบาล สำหรับใช้ระหว่างการฝึกปฏิบัติการในโรงพยาบาลและในชุมชน

          เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการในโรงพยาบาลของนักศึกษาหญิง

 1. ชุดด้านใน เป็นเสื้อและกระโปรงชุดติดกัน ใช้ผ้าสีม่วง ปลายแขนทาบด้วยผ้าขาวรูปสามเหลี่ยม กว้าง  3 นิ้ว แบบเสื้อเข้ารูปหลวม ๆ ผ่าหน้าตลอด ความยาวของแขนเสื้อเหนือข้อศอก  2 นิ้ว ปกรูปคอบัวแหลม ติดเครื่องหมายตัวเลขตามฐานะชั้นปีของนักศึกษา กระดุมของมหาวิทยาลัย  4 เม็ด กระโปรงเป็นผ้า 6 ชิ้น  ติดซิบตะเข็บด้านข้างซ้าย ความยาวอยู่กึ่งกลางระหว่างเข่า และมีเข็มขัดในตัว
 2. ชุดด้านนอก เป็นเอี๊ยมสีขาวชุดติดกัน ด้านบนเป็นผ้าชิ้นเดียว มีสายคาดด้านหลัง ด้านล่างเป็นผ้าเย็บติดกัน 3 ชิ้น ปักชื่อ-สกุล ด้วยด้ายสีม่วงที่หน้าอกเบื้องซ้ายด้านบนติดเข็มแสดงชั้นปี
 3. หมวก ใช้ผ้าสีขาว เนื้อหนาและแข็ง ตามแบบหมวกพยาบาลสากลนิยมทั่วไป นักศึกษาทุกคนต้องเก็บผมให้เรียบร้อยและใส่ที่คลุมผมสีดำ
 4. รองเท้าหุ้มส้นปิดปลายเท้าสีขาว ไม่โป่รง ไม่มีลวดลาย ความสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ถุงเท้าสั้นสีขาวบาง ไม่ลวดลาย ขอบบนของถุงเท้าอยู่เหนือตาตุ่ม
 5. กระเป๋า อนุญาตให้ใช้เฉพาะที่ทางคณะกำหนดขึ้นให้ใช้เท่านั้น
 6. ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือสีสุภาพและต้องเป็นชนิดที่มีเข็มวินาทีเท่านั้น
 7. แต่งหน้าได้ แต่พองาม

          เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการในโรงพยาบาลของนักศึกษาชาย เป็นดังนี้

 1. เสื้อใช้สีขาว ผ่ากลางคอฮาวาย ติดกระดุมขาว 6 เม็ด  ความยาวของแขนเหนือข้อศอก  1 นิ้ว ปักชื่อ-สกุล ด้วยด้ายสีม่วงที่หน้าอกเบื้องซ้าย ด้านบนติดเข็มแสดงชั้นปี
 2. กางเกง ใช้กางเกงขาว เนื้อผ้าเป็นสีเดียวกันไม่มีลวดลาย มีกระเป๋าด้านหน้าและด้านข้างเป็นแบบกระเป๋าเจาะ ห้ามใช้ผ้ายีนส์หรือกางเกงยีนส์
 3. รองเท้าหนังหุ้มส้นปิดปลายเท้าสีดำ ถุงเท้าสีดำหรือสีกรมท่า
 4. นาฬิกาข้อมือสีสุภาพและต้องเป็นชนิดที่มีเข็มวินาทีเท่านั้น
 5. กระเป๋า อนุญาตให้ใช้เฉพาะที่ทางคณะกำหนดขึ้นให้ใช้เท่านั้น

 เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการในห้องคลอดและหอผู้ป่วยหนักของนักศึกษาหญิง เป็นดังนี้

 1. เป็นเสื้อและกระโปรงชุดติดกันมีเข็มขัดรัดในตัว สีม่วง ปักชื่อ-สกุลไว้ด้านซ้ายด้วยด้ายสีขาว  มีกระเป๋าหน้า  2 ข้าง ความยาวอยู่กึ่งกลางระหว่างเข่า
 2. หมวกผ้าสีม่วง
 3. รองเท้าสวมในห้องปฏิบัติการ
 4. เสื้อคลุมยาวสีขาวแขนสั้น

เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการในห้องคลอดและหอผู้ป่วยหนักของนักศึกษาชาย เป็นดังนี้

 1. เสื้อคอกลมสีม่วงกระดุมข้าง ติดกระดุม 6 เม็ดสีม่วง ปักชื่อ-สกุลไว้ด้านซ้ายด้วยด้ายสีขาว กระเป๋าหน้าด้านซ้าย 1 ข้าง
 2. กางเกงขายาวเอวยืด สีม่วง
 3. หมวกผ้ามีม่วง
 4. รองเท้าสวมในห้องปฏิบัติการ
 5. เสื้อคลุมยาวสีขาวแขนสั้น

เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการในชุมชนของนักศึกษาหญิง

 1. เสื้อและกางเกง ใช้ผ้าสีฟ้าลายทางลง แบบเสื้อคอกลม กระดุมข้าง มีกระเป๋าด้านหน้าล่าง 2 ข้าง  ความยาวของแขนเสื้อเหนือข้อศอก  2 นิ้ว กางเกง ใช้กางเกงสีฟ้าลายทางลง ด้านข้างเป็นแบบกระเป๋าเจาะ ห้ามใช้ผ้ายีนส์หรือกางเกงยีนส์
 2. นักศึกษาทุกคนต้องเก็บผมให้เรียบร้อยและใส่ที่คลุมผมสีดำ
 3. รองเท้าหนังหุ้มส้นปิดปลายเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย ความสูงไม่เกิน 2 นิ้ว
 4. กระเป๋า อนุญาตให้ใช้เฉพาะที่ทางคณะกำหนดขึ้นให้ใช้เท่านั้น
 5. ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือสีสุภาพและต้องเป็นชนิดที่มีเข็มวินาทีเท่านั้น

เครื่องแบบฝึกปฏิบัติการในชุมชนของนักศึกษาชาย เป็นดังนี้

 1. เสื้อใช้สีฟ้าลายทางลง เสื้อตัวหลวมผ่าหน้าตลอด ติดกระดุมของมหาวิทยาลัย ความยาวของแขนเหนือข้อศอก 1 นิ้ว คอปกเทเรอร์ ติดเครื่องหมายตัวเลขตามฐานะชั้นปีของนักศึกษา ปักชื่อ-สกุลที่หน้าอกเบื้องซ้ายด้วยด้ายสีขาว
 2. กางเกง ใช้กางเกงสีฟ้าลายทางลง ด้านข้างเป็นแบบกระเป๋าเจาะ ห้ามใช้ผ้ายีนส์หรือกางเกงยีนส์
 3. รองเท้าหนังหุ้มส้นปิดปลายเท้าสีดำ ถุงเท้าสีดำหรือกรมท่า
 4. นาฬิกาข้อมือสีสุภาพและต้องเป็นชนิดที่มีเข็มวินาทีเท่านั้น
 5. กระเป๋า อนุญาตให้ใช้เฉพาะที่ทางคณะกำหนดขึ้นให้ใช้เท่านั้น

แบบชุดนักศึกษาพยาบาลในพิธีประดับขีด นักศึกษาพยาบาลหญิง

– เป็นชุดเสื้อและกระโปรงติดกันสีขาว

– ปกเทเรอร์ ติดกระดุม (ตรามหาวิทยาลัย) ด้านหน้า 4 เม็ด ติดเข็มขัดตีเกล็ดที่หน้าอกข้างละ 5 เกล็ด เสื้อด้านหลังแบ่งครึ่งผ่าโค้งแหลม

– เสื้อแขนยาวปลายแขนพับ  2 นิ้ว ทั้งสองข้างติดกระดุม(ตรามหาวิทยาลัย) ข้างละ  1 เม็ด

– กระโปรงหกชิ้น ยาวใต้เข่า 2 นิ้ว ที่เอวติดกระดุม(ตรามหาวิทยาลัย) ข้างซ้าย  1 เม็ด

– กระโปรงมีกระเป๋าโค้งคว้าน ทั้ง  2 ข้าง ซิปซ้อนที่ตะเข็บผ้า

– สวมถุงน่องยาวสีขาว

– รองเท้าคัดชูผู้หญิงสีขาว ความสูงไม่เกิน 2 นิ้ว

แบบชุดนักศึกษาพยาบาลในพิธีประดับเข็ม นักศึกษาพยาบาลชาย

– เสื้อทรงพระราชทานคอจีน แขนยาวสีขาว เสื้อด้านหลังผ่าหลังเปิด

– ติดกระดุม(ตรามหาวิทยาลัย) ด้านหน้า  5 เม็ด มีกระเป๋า  4 ใบข้างขึ้นมีฝาปิด ด้านล่างไม่มีฝาปิด

– กางเกงขายาวทรงตรงสีขาว

– สวมถุงเท้าสีดำ

– รองเท้าคัดชูผู้ชายสีดำ

ชุดวอร์มกิจกรรม นศ. ชาย / หญิง

แบบชุดวอร์มกิจกรรม

ประกอบไปด้วยเสื้อโปโลด้านใน สีม่วงแสด เสื้อด้านนอกเป็นเสื้อวอร์มแขนยาว ปักด้านหลัง “พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์” ด้านหน้าปักโลโก้มหาวิทยาลัย ส่วนกางเกงเป็นกางเกงวอร์มขายาวสีม่วงตัดแสด