บุคลากรสายสนับสนุน

staff01

นายจักรกริช สนิทพจน์
ตำแหน่ง นักวิชาการห้องปฏิบัติการ

ติดต่อ:  ห้อง 220405
e-mail : Sanitphot0@gmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : 086-6872453

staff02

นางสาวศรัญญา ศักดิ์ผดุงกิจ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ติดต่อ:  ห้อง 220409
e-mail : Sarunya.lk@hotmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : –