การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

บุคลากร

อาจารย์ณิชาภัทร  มณีพันธ์      (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

ติดต่อ ห้อง 220401
e-mail : jenwit_10@hotmail.co.th
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : 081-5606286

veerachai

อาจารย์วีระชัย เตชะนิรัติศัย
พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

ติดต่อ:  ห้อง 220203
e-mail : iron-horse2508@hotmail.com
เบอร์โทร : 044-611221 ต่อ 6411
เบอร์มือถือ : –