ที่ตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตึก 22) เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000

ช่องทางติดต่อ

โทรศัพท์ 044 – 611221 ต่อ 6411

แฟกซ์ 044-612-858
อีเมลล์