ที่ตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

อาคาร 22 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ช่องทางติดต่อ

โทรศัพท์ 044 – 611221 ต่อ 6411
แฟกซ์ 044-612-858
อีเมลล์