Back to ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9

ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 “เมืองสุขภาพดีสร้างขึ้นได้ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย”
ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ในงานนี้มีตัวแทนอาจารย์นำเสนอผลงานวิชาการ และนักศึกษาร่วมแสดงในพิธีเปิดงานด้วย

แชร์ข่าวนี้

Back to ข่าวประชาสัมพันธ์