Back to ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

กำหนดการ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

วันศุกร์ที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒

ณ  หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

********************************************

 

เวลา ๐๘.๓๐  น.           –  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษา” หน้าหอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

เวลา ๐๙.๐๐ น.           –  ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี (ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)  ประธานลงนามถวายพระพร

เวลา ๐๙.๑๐ น.            – พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน) ตามลำดับหน่วยงาน

เวลา ๐๙.๓๐ น.           – ประธานถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน) แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ

– ประธานอ่านคำถวายพระพรฯ (หลังจากอ่านจบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่เจ้า)

เวลา ๐๙.๔๕ น.           – การแสดงรำถวายพระพร จากสาขาวิชานาฏศิลป์

เวลา ๐๙.๕๐ น.           – พิธีรับรางวัลคุณแม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา ๑๐.๐๐ น.           – ถ่ายภาพร่วมกัน

เวลา ๑๐.๑๐ น.           – เสร็จพิธี

การแต่งกาย

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่     – ชุดปกติขาว หรือชุดผ้าไทยสีฟ้า

นักศึกษา                             – เครื่องแบบนักศึกษา (พิธีการ)

 

สอบถามเพิ่มเติม : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  โทร. ๐๔๔-๖๑๑๒๒๑ ต่อ ๗๖๐๑

แชร์ข่าวนี้

Back to ข่าวประชาสัมพันธ์