Back to ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมพิธีมอบหมวก เข็มสถาบันและดวงประทีป นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหมวก เข็มสถาบัน และรับดวงประทีปตะเกียงไนติงเกล
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่1 ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง ชั้น2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้

Back to ข่าวประชาสัมพันธ์