Back to ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.30 น.-18.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย รักษาการคณบดี คณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงานโครงการสืบสานรักษาและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นตามพระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งกิจกรรมช่วงเช้าเป็นการตักบาตรพระสงฆ์ ส่วนช่วงค่ำร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร

แชร์ข่าวนี้

Back to ข่าวประชาสัมพันธ์